Interviews

List of Interviews:

Date Title
(English/Vietnamese)
01/24/2017
201701_PGY_KMedia_Interview
K-Media “大K駕到” Peng Guanying: The Healing Type God – Warm and Deeply Affectionate
12/16/2018
IVYPLUME Street Style Photo Shoot x Peng Guan Ying | Cannot Lose Creativity of Talented Idol Type

IVYPLUME Chụp ảnh thời trang đường phố cùng Bành Quán Anh | Không thể đánh mất sự sáng tạo của một ngôi sao phái thực lực