Drama Series

List of Drama Series/Movies:

Release Date/Year English
(Title/Role)
Chinese
(电视剧 / 角色)
Vietnamese
(Tên Phim / Vai Diễn)
Movies
07/31/2009 Blood Jade Curse 血玉咒
Xue Yu Zhou
Huyết Ngọc Chú
Tong Xiao 佟萧 Đồng Tiêu
Playlists:  1, 2 (Vietnamese Sub)
09/11/2009 (Pear Flower Mistake) 梨花错
Li Hua Cuo
Lê Hoa Sai
Pan Yi Nan 潘亦男 Phan Diệc Nam
Playlists:  1
10/12/2012 Time Flies Soundlessly 岁月无声
Sui Yue Wu Sheng
Tuế Nguyệt Vô Thanh
Teacher Sha 沙老师 Thầy giáo
Playlists:  1 (English Sub)
Drama Series
05/25/2011 Naked Wedding 裸婚时代
Luo Hun Shi Dai
Thời đại hôn nhân
Du Yi 杜毅 Đỗ Nghị
Playlists:  1
06/30/2012 Professional Elite / Drift Along 浮沉 | 就这样爱
Fu Chen
Thăng trầm
Chen Chuan 陈川 Trần Xuyên
Playlists:  1, 2
07/16/2012 Fashionable Editress 时尚女编辑
Shi Shang Nu Bian Ji
Thời trang nữ biên tập
Xiao Wang 小王 Tiểu Vương
Playlists:  1
01/22/2013
TheSweetBurden5
The Sweet Burden 小儿难养
Xiao Er Nan Yang
Khó khăn nuôi dạy con cái
Wu Di  吴迪 Ngô Địch
Playlists:  1
03/12/2013
ToiLaHachThongMinh1
I’m So Smart 我叫郝聪明
Wo Jiao Hao Cong Ming
Tôi là Hách thông minh
Zhao Xi Chuan 赵西川 Triệu Tây Xuyên
Playlists:  1
2013
TheGirls
The Girls 女人帮·妞儿第二季 Hội mỹ nhân (Nữ Nhân Bang) 
Wei Guang Zheng 韦光正 Vi Quang Chính
Playlists:  1
09/29/2013
AoMongGiauSang (1)
Because Love Is Sunny

(Because Love Is So Beautiful)

因为爱情有多美
Yin Wei Ai Qing You Duo Mei
Vì tình yêu còn nhiều điều tốt đẹp (Ảo mộng giàu sang)
Ye Nan Di / Wang Zhi Fan  叶南迪 Diệp Nam Định / Vương Chi Phàm
Playlists:  1
10/20/2014
HuongViCuocSong (2)
Because Love Is a Miracle 因为爱情有奇迹 Vì tình yêu có kỳ tích (Hương vị cuộc sống / Hạnh phúc ghé ngang )
Qi Ji  齐霁 Tề Tế
Playlists:  1
2014
ItsBecauseOfLove (2)
It’s Because of Love 将爱之因为爱情 Bởi Vì Tình Yêu
Guo Ai Lun 郭艾伦 Quách Ngải Luân
(2015) Beautiful Anchor 靓丽主播 Tịnh Lệ Chú Bá
Wang Zi Qiao
王子乔 Vương Tử Kiều
(2016)
LoveWithoutATrace1
Love Without a Trace 爱无痕  Ái Vô Ngân
Zhang Jun Xiang
张君祥 Trương Quân Tường
09/29/2016
PrincessOfLanLingKing
Princess of Lan Ling King 兰陵王妃
Lan Ling Wang Fei
Lan Lăng Vương Phi
 Yu Wen Yong 宇文邕  Vũ Văn Ung
Playlists: 1 (with English Sub),  2 (Vietnamese Dub)
11/21/2017
Tribes and Empires: Storm of Prophecy
Tribes and Empires: Storm of Prophecy 九州海上牧云记 Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký
Mu Yun He Ge 牧云合戈 Mục Vân Hợp Qua
Playlists:  1 (English Sub)
07/30/2018
A Warm Jacket 小棉袄
Xiao Mian Ao
Áo Bông Nhỏ
Hua Chong 花冲 Hoa Xung
Playlists:  1
04/17/2019
From Survivor to Healer 爱上你治愈我
Ai Shang Ni Zhi Yu Wo
Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh
Chen Yi Fan 陈一凡 Trần Nhất Phàm
Playlists:  1 (with English Sub),  2 (Vietnamese Sub)
06/27/2019
The Longest Day in Chang ‘an 长安十二时辰
Chang an Shi Er Shi Chen
Trường An 12 Canh Giờ
Qin Zheng (Qin Lang) 秦征 (秦郎) Tần Chinh (Tần Lang)
Playlists:  1 (with English Sub)
(2019?)
TeresaTeng
Teresa Teng – I Only Care About You 邓丽君之我只在乎你 Đặng Lệ Quân – Em Chỉ Quan Tâm Anh
Zhou Tai Sheng 周台生 Chu Đài Sinh
12/26/2019
绝境铸剑
Jue Jing Zhu Jian
Tuyệt Cảnh Chú Kiếm
Chen Tian You 陈天佑 Trần Thiên Hữu
Playlists:  1 (YouTube)2 (CCTV)
2020
The Controllers 掌中之物
Zhang Zhong Zhi Wu
Vật trong tay
Fu Shen Xing / Shen Zhi Jie 傅慎行 / 沈知节 Phó Thận Hành / Thẩm Tri Tiết
09/07/2020
To Dear Myself 亲爱的自己
Qin Ai De Zi Ji
Tôi Thân Yêu
Liu Yang 刘洋 Lưu Dương
Playlists:  1 (English Sub)2 (Vietnamese Sub)
2020
Two Conjectures About Marriage 婚姻的两种猜想
Hun Yin De Liang Zong Cai Xiang
Hai Phỏng Đoán Về Hôn Nhân (tên tạm dịch)
Yang Zheng 杨铮 Dương Tranh