Drama Series

List of TV Drama Series:

Release Date/Year English
(Title/Role)
Chinese
(电视剧 / 角色)
Vietnamese
(Tên Phim / Vai Diễn)
2013
TheSweetBurden5
The Sweet Burden

小儿难养
Xiao Er Nan Yang

Khó khăn nuôi dạy con cái
Wu Di  吴迪 Ngô Địch
2013
ToiLaHachThongMinh1
I’m So Smart

我叫郝聪明
Wo Jiao Hao Cong Ming

Tôi là Hách thông minh
Zhao Xi Chuan 赵西川 Triệu Tây Xuyên
2013
TheGirls
The Girls

女人帮·妞儿第二季

Hội mỹ nhân (Nữ Nhân Bang) 
Wei Guang Zheng 韦光正 Vi Quang Chính
2013
AoMongGiauSang (1)
Because Love Is So Beautiful 因为爱情有多美
Yin Wei Ai Qing You Duo Mei
Vì tình yêu còn nhiều điều tốt đẹp (Ảo mộng giàu sang)
Ye Nan Di / Wang Zhi Fan  叶南迪 Diệp Nam Định / Vương Chi Phàm
2014
HuongViCuocSong (2)
Because Love Is a Miracle 因为爱情有奇迹 Vì tình yêu có kỳ tích (Hương vị cuộc sống / Hạnh phúc ghé ngang )
Qi Ji  齐霁 Tề Tế
2014
ItsBecauseOfLove (2)

It’s Because of Love

将爱之因为爱情 Bởi Vì Tình Yêu
Guo Ai Lun 郭艾伦 Quách Ngải Luân
(???)
LoveWithoutATrace1
Love Without a Trace 爱无痕  Ái Vô Ngân
Zhang Jun Xiang
张君祥 Trương Quân Tường
09/29/2016
PrincessOfLanLingKing
Princess of Lan Ling King 兰陵王妃
Lan Ling Wang Fei
Lan Lăng Vương Phi
 Yu Wen Yong 宇文邕  Vũ Văn Ung
11/21/2017
Tribes and Empires: Storm of Prophecy
Tribes and Empires: Storm of Prophecy 九州海上牧云记 Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký
Mu Yun He Ge 牧云合戈 Mục Vân Hợp Qua
07/30/2018
A Warm Jacket 小棉袄
Xiao Mian Ao
Áo Bông Nhỏ
Hua Chong 花冲 Hoa Xung
04/17/2019
From Survivor to Healer 爱上你治愈我
Ai Shang Ni Zhi Yu Wo
Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh
Chen Yi Fan 陈一凡 Trần Nhất Phàm
06/27/2019
The Longest Day in Chang ‘an 长安十二时辰
Chang an Shi Er Shi Chen
Trường An 12 Canh Giờ
Qin Zheng (Qin Lang) 秦征 (秦郎) Tần Chinh (Tần Lang)
2019?
TeresaTeng
Teresa Teng – I Only Care About You 邓丽君之我只在乎你 Đặng Lệ Quân – Em Chỉ Quan Tâm Anh
Zhou Tai Sheng 周台生 Chu Đài Sinh
2019?
Object in the Palm 掌中之物
Zhang Zhong Zhi Wu
Vật trong tay
Fu Shen Xing / Chen Zhi Jie 傅慎行 / 沈知节 Phó Thận Hành / Thẩm Tri Tiết
2019?
Counterattack in Extinction 绝境铸剑
Jue Jing Zhu Jian
Tuyệt Cảnh Chú Kiếm
Chen Tian You 陈天佑 Trần Thiên Hữu

Advertisements