Peng Guan Ying – The Poem for You

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying – The Poem for You

“In my barren land, you are the final rose.”
When love strikes, the world becomes insignificant, and your existence is the only thing that touches my heart.

The Weibo page for “The Poem for You” posted the above words and a short video clip with Peng Guan Ying’s voice from a poem that he read previously. In the video clip, our idol read some lines from the poem “And Now You’re Mine” (Only You Will Sleep in My Dream) (Sonnet 81 from the poet Pablo Neruda’s 100 Love Sonnets):

The night, the world, the wind spin out their destiny.
Without you, I don’t exist, I am just your dream.

You can also listen again to his reading of this poem in this video.

Does this mean that he’ll be reading a new poem for us soon? Let’s wait for news on it!

Source:  Weibo @为你读诗, 05/25/2020


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh – Vì Bạn Đọc Thơ

“Trên mảnh đất cằn cỗi của anh, em là bông hồng cuối.”
Khi tình yêu bất chợt đến, thế giới trở nên không quan trọng, và em là sự tồn tại duy nhất rung động nhịp đập trái tim anh.

Trang “Vì Bạn Đọc Thơ” đã đăng những lời trên và đoạn video với giọng của anh trong một bài thơ anh đã đọc trước đây. Trong video, anh ấy đã đọc vài câu trong bài thơ “Chỉ Có Em Ngủ Trong Mơ Của Anh” (Sonnet 81 trong 100 Bài Thơ Tình Yêu của nhà thơ Naruda):

Đêm tối, thế giới, gió dệt sợi chỉ nên số phận của đôi họ,
Không có em, anh không còn tồn tại, mà chỉ là giấc mộng của em.

Các bạn có thể nghe lại giọng anh ấy đọc bài thơ này trong video dưới đây.

Có phải chăng thần tượng chúng mình lại sắp gửi đến một bài thơ mới cho chúng ta nghe? Hãy cùng chờ ngóng tin…

One comment

 1. “在我荒瘠的土地上,你是最后的玫瑰。”
  当爱意来袭,世界变得无关紧要,你是唯一牵动我心跳的存在。

  ———————————————————————————————–

  只有你,会在我梦中安睡 | 为你读诗
  夜晚,世界,风织纺它们的命运。 没有了你,我不复存在,只是你的梦

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s