“Peng Guan Ying Intl” Fan Art – May 2020 Calendar

Bấm để xem tiếng Việt

  “Peng Guan Ying Intl” Fan Art – May 2020 Calendar

Let’s watch the starry sky together! Every star is a wishing star that shines for him. Hope that everyone has a happy month of May!

Also, our idol has shared another book on Instagram.

Source:  @pgy25 Instagram, 05/03/2020


Vietnamese Translation:

 Hình thiết kế – Lịch Bành Quán Anh tháng 5 năm 2020

Hãy cùng anh ấy ngắm bầu trời đầy sao! Mỗi vì sao là ngôi sao ước nguyện đang tỏa sáng vì anh. Chúc cả nhà tháng năm vui vẻ!

Thần tượng nhà mình cũng vừa chia sẻ một quyển sách trên Instagram.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s