Peng Guan Ying Updates Weibo – 04/28/2020

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Updates Weibo – 04/28/2020

Not knowing since when it started, the moon has fallen asleep, while people haven’t slept. You don’t sleep, I don’t sleep, and strive to be a bald baby [being bald from staying up late]. It is said that people who stay up late have something to do or have some worries on their mind. What is the reason for you to be sleepless?
On April 29th at 20:30 (CST), I’ll be on Taobao app’s live streaming (along with Lab Series and TMall’s New World Photo) to chat with everyone about our tireless life under the starry sky. Together let’s accomplish the plan for ten thousand people lighting up the starry sky. Remember to follow this link (https://labseries.m.tmall.com/) for the live stream. We’ll see you online!

Source:  Weibo @彭冠英, 04/28/2020 at 20:03 (CST)


Vietnamese Translation:

  Weibo Bành Quán Anh – 28/04/2020

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, mặt trăng đã ngủ trong khi người vẫn không ngủ. Em không ngủ, anh không ngủ, và đều tranh để trở thành tiểu bảo bối trọc đầu [hói đầu vì thức khuya]. Người ta nói rằng những người thức khuya vì có việc gì phải làm hoặc có tâm sự gì đó. Lý do cho chứng mất ngủ của bạn là gì?
Vào ngày 29 tháng 4 lúc 20:30 (CST), anh sẽ vào app Taobao (hợp tác cùng Lab Series và Tân thế chụp ảnh của TMall), cùng trò chuyện về cuộc sống không mệt mỏi dưới bầu trời đầy sao. Hãy cùng nhau hoàn thành kế hoạch vạn người thắp sáng bầu trời đầy sao. Hãy nhớ liên kết đến link (https://labseries.m.tmall.com/) để xem trực tiếp. Hẹn gặp các bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s