Peng Guan Ying – Upcoming Live Stream on 04/29

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

  Peng Guan Ying – Upcoming Live Stream on 04/29

What will guys do when staying up late at night?
Actor Peng Guan Ying and other guests have been invited to an event to chat about their late night and dreams.
Watch the live broadcast on the Taobao app on April 29th at 20:30 (CST). For those fans with Weibo access, you are welcome to ask him a question by leaving a comment at the link posted below. Three questions will be selected, and the selected people will be invited to participate during the live broadcast connection to ask him the question directly.
At night, it is appropriate to look back on a tireless life.

Source:  Weibo @LABSERIES朗仕 (Lab Series Skincare for Men), 04/25/2020


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh trong sự kiện live stream vào ngày 29 tháng 4

Nam nhân sẽ thức khuya để làm gì?
Diễn viên Bành Quán Anh và các vị khách mời khác đã được mời tham gia sự kiện để chia sẻ về đêm khuya và mơ ước của họ.
Hãy cùng xem buổi phát sóng trực tiếp trên ứng dụng Taobao vào ngày 29 tháng 4 lúc 20:30 (CST). Các bạn nào có tài khoản Weibo có thể gửi câu hỏi cho anh ấy trong phần bình luận tại link trên. Ba câu hỏi sẽ được chọn ra, và người được chọn có thể tham gia kết nối trong buổi live stream để hỏi anh ấy trực tiếp.
Ban đêm là thời gian thích hợp để nhìn lại một cuộc sống không mệt mỏi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s