Peng Guan Ying – Upcoming Live Stream

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

  Peng Guan Ying – Upcoming Live Stream

On the evening of 04/29/2020, you’re invited to follow Taobao’s live stream event to watch Peng Guan Ying and other guests telling their late night stories of how they spend their night time. The live broadcast will also be simultaneously available on the Himalaya podcast app.
Our idol will tell us about discovering his own infinite possibilities. Also, after he has a busy day of hard work and stays up late at night, are you curious to know what his secret is to take care of his skin?

Source:  Weibo @LABSERIES朗仕 (Lab Series Skincare for Men)


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh trong sự kiện live stream

Vào tối ngày 29 tháng 4, mời các bạn trực tiếp theo dõi sự kiện Taobao để xem Bành Quán Anh và các khách mời khác kể những câu chuyện thức đêm của họ trải qua ra sao. Chương trình đồng thời cũng sẽ được phát thanh trực tiếp trên ứng dụng Himalaya.
Thần tượng nhà mình sẽ kể về sự phát hiện khả năng vô hạn của chính mình. Sau một ngày bận rộn làm việc và thức khuya, các bạn có hiếu kỳ muốn biết anh ấy có bí quyết dưỡng da như thế nào?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s