“Quenched into Steel” MV (Ending Song for Drama “Jue Jing Zhu Jian”)

Bấm để xem tiếng Việt


  Ending Song for Drama “Jue Jing Zhu Jian” – “Quenched into Steel” MV

The ending song of the drama “Jue Jing Zhu Jian” (绝境铸剑), titled “Quenched into Steel” (淬火成钢), is about the process of being hardened into steel in despair. The song fits well with the story about the soldiers who initially lacked military training, learned to overcome difficulties, and fought bravely in the battlefields in desperate situations. Everything is just for that one day of moving towards the light and glory, reaching a brighter future.

Let’s watch these scenes of actor Peng Guan Ying playing the character Chen Tian You, who has undergone many transformations and challenges over time, from being a naive landlord master at the beginning and training himself to become a true hero at the end.


Vietnamese Translation:

  Nhạc cuối phim “Tuyệt Cảnh Chú Kiếm”

Bài nhạc cuối phim “Tuyệt Cảnh Chú Kiếm” mang tựa đề “Rèn luyện thành sắt thép” (tạm dịch) về quá trình rèn luyện thành sắt thép trong tuyệt vọng. Bài hát rất phù hợp với cốt truyện về những người lính ban đầu thiếu sự huấn luyện, đã học hỏi để vượt qua khó khăn, và chiến đấu anh dũng trên chiến trường trong tình huống tuyệt vọng. Tất cả đều chỉ vì một ngày nào đó sẽ có thể hướng về phía ánh sáng và vinh quang, tiến đến tương lai tươi sáng hơn.

Chúng ta hãy cùng xem những cảnh của diễn viên Bành Quán Anh trong vai Trần Thiên Hữu, người đã trải qua nhiều biến đổi và thử thách theo thời gian, từ một thiếu gia địa chủ ngây ngô ở buổi đầu cho đến cuối cùng đã rèn luyện để trở thành một anh hùng thực sự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s