“Peng Guan Ying Intl” Fan Art – Happy International Women’s Day 2020

Bấm để xem tiếng Việt

 Happy International Women’s Day 2020

Wishing our beautiful Dandelions a Happy International Women’s Day!
While fans are waiting anxiously for news on the broadcast date for the drama “The Controllers“, let’s take a look at this photo design.


Vietnamese Translation:

 Hình thiết kế – Ngày Quốc tế Phụ nữ

Chúc các Bồ công anh xinh đẹp một ngày Quốc tế phụ nữ nhiều vui vẻ, hạnh phúc.
Trong khi fan hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi tin tức về ngày phát sóng của bộ phim “Vật trong tay“, chúng ta hãy xem đỡ hình thiết kế này nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s