“Peng Guan Ying Intl” Fan Art for Drama “The Controllers”

Bấm để xem tiếng Việt

  “Peng Guan Ying Intl” Fan Art for Drama “The Controllers”

Based on rankings of the most anticipated dramas in 2020 by the audience, the drama “The Controllers” (掌中之物 ​​​​) is always in the Top 10. According to many sources, the drama will air in March, so fans should be prepared to watch the character of CEO Fu Shen Xing, played by our idol. This drama is expected to bring the name of actor Peng Guan Ying to a higher level of recognition in the entertainment industry and among the audience and fans. Looking forward to see it soon!

In addition, our idol also recommended another book on his Instagram today. The name of the book is “Life Is Like Ocean” (人生海海) by author Mai Jia.

Source:  Instagram pgy25, 02/22/2020


Vietnamese Translation:

 Hình thiết kế cho phim “Vật Trong Tay”

Dựa theo bảng xếp hạng của các bộ phim đang được khán giả mong chờ trong năm 2020 thì bộ phim “Vật Trong Tay” (tên tạm dịch) luôn đứng trong “top 10”. Theo nhiều nguồn tin thì phim sẽ lên sóng trong tháng 3 này, nên fan hãy chuẩn bị tinh thần để xem nhân vật tổng tài Phó Thận Hành do thần tượng nhà mình đảm nhận. Đây là bộ phim được nhiều kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi của diễn viên Bành Quán Anh lên tầm cao hơn nữa trong giới nghệ thuật và trong lòng khán giả và fan hâm mộ. Mong sẽ được gặp rất sớm!

Thần tượng chúng mình cũng đăng Instagram để đề cử 1 quyển sách với tựa đề “Nhân Sinh Hải Hải” của nhà văn Mạch Gia.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s