Press Conference for Drama “Jue Jing Zhu Jian”

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Press Conference for the Drama “Jue Jing Zhu Jian

The press conference for the CCTV’s drama “Jue Jing Zhu Jian” was held on 01/08/2020 afternoon. Let’s look at all the photos of our idol from this event.
Peng Guan Ying Studio updated as follows: “Boss Peng Guan Ying attended the press conference for the drama ‘Jue Jing Zhu Jian‘ in Beijing today. The cast and crew and main creators shared about the filming process and paid respect to the revolutionary ancestors.”

This slideshow requires JavaScript.

CCTV page also posted and shared some interesting details from the program.
“The answers are revealed. The ‘Double Heroes of Jue Jing Zhu Jian‘ evaluates each other in this way.
Peng Guan Ying expressed: ‘Li Hua Cheng (played by actor Zhang Tong) is my soulmate, giving me directions when I’m lost, encouraging me when I’m feeling down.’
Outside of the drama, the two actors are just like compatible brothers. Actor Zhang Tong was even joking: ‘The first time I met Peng Guan Ying, I felt especially close. I was even doubting whether my mother gave extra birth to give me a younger brother.’ ”

Sources:


Vietnamese Translation:

  Buổi quảng bá phim “Tuyệt Cảnh Chú Kiếm

Buổi quảng bá phim “Tuyệt Cảnh Chú Kiếm” của đài CCTV đã được tổ chức vào trưa ngày 8 tháng 1. Hãy xem tất cả hình ảnh của thần tượng nhà mình trong sự kiện này.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cập nhật tin và ghi rằng: “Ông chủ Bành Quán Anh đã tham dự sự kiện ra mắt phim ‘Tuyệt Cảnh Chú Kiếm‘ tại Bắc Kinh hôm nay. Diễn viên đoàn phim và nhà sáng tác cùng nhau chia sẻ quá trình quay phim, và bày tỏ lòng kính trọng đối với tiền bối cách mạng.”

Đài CCTV cũng đăng nhiều bài và chia sẻ vài chi tiết thú vị trong chương trình.
“Trả lời được tiết lộ! ‘Tuyệt Cảnh Chú Kiếm song hùng’ nhận định lẫn nhau như thế này.
Bành Quán Anh bày tỏ: ‘Lý Hóa Thành (do Trương Đồng đóng) là người bạn tâm giao của tôi, chỉ dẫn phương hướng khi tôi lạc lối, cổ vũ khi tôi xuống tinh thần.’
Bên ngoài bộ phim, hai diễn viên cũng là anh em hợp ý nhau. Diễn viên Trương Đồng còn nói đùa rằng: ‘Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bành Quán Anh, tôi chính là cảm thấy đặc biệt gần gũi. Tôi nghi ngờ có phải chăng mẹ tôi đã sinh thêm cho tôi một người em trai!’ ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s