Peng Guan Ying Studio – Photos from Qingdao International Film and Television Expo

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

⚜  Peng Guan Ying Studio – Photos from 2019 Qingdao International Film and Television Expo

Our idol and cast/crew of the drama “Jue Jing Zhu Jian” (绝境铸剑) participated in the 2019 Qingdao International Film and Television Expo.
Peng Guan Ying Studio has shared with fans some new photos from this event. He is looking stylish and sophisticated as ever.

Sources:  Peng Guan Ying Studio (@彭冠英工作室), 08/26/2019


Vietnamese Translation:

  Studio Bành Quán Anh – Hình ảnh buổi Liên Hoan Phim tại Thanh Đảo

Thần tượng của chúng ta cùng đoàn làm phim “Tuyệt Cảnh Chú Kiếm”đã tham gia Liên Hoan Phim Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế tại Thanh Đảo.
Studio Bành Quán Anh đã chia sẻ với fan hâm mộ những bức hình mới từ sự kiện này. Trông anh ấy vẫn phong độ và tinh tế hơn bao giờ hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s