Qingdao International Film and Television Expo

Bấm vào để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

⚜  2019 Qingdao International Film and Television Expo

On August 25, 2019 at 8:00 p.m. (CST), there was a live broadcast of the 2019 Qingdao International Film and Television Expo. The exhibition featured more than 100 Chinese film and drama posters that were selected for display and were introduced to the public. Many artists attended this event, and our idol Peng Guan Ying was also present with the main cast of the drama “Jue Jing Zhu Jian” (绝境铸剑) to promote their upcoming drama.

Can you identify him in this crowd?


Vietnamese Translation:

  Liên Hoan Phim tại Thanh Đảo

Chương trình Liên Hoan Phim Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế được tổ chức tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã được phát sóng trực tiếp vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 8. Buổi triển lãm đã chọn trên 100 poster phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc để trưng bày và giới thiệu với công chúng. Nhiều nghệ sĩ đã tham dự sự kiện này, và thần tượng của chúng ta Bành Quán Anh cũng góp mặt cùng với dàn diễn viên chính của bộ phim “Tuyệt Cảnh Chú Kiếm” để quảng bá cho bộ phim sắp chiếu.

Cả nhà có nhận ra anh ấy đang đứng đâu giữa đám đông không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s