Peng Guan Ying – “Flying Fireflies” MV

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  Peng Guan Ying – “Flying Firefles” MV (虫儿飞)

Let’s listen to this pleasant, soothing voice at night before drifting into sweet dreams and falling asleep!
Enjoy another song by our idol!


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh – MV “Bầu Trời Sao Rơi”

Cùng lắng nghe giọng hát êm dịu này vào ban đêm trước khi thả hồn vào giấc mộng đẹp và chìm vào giấc ngủ.
Hãy thưởng thức một bài hát nữa do chính thần tượng của chúng ta hát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s