“Peng Guan Ying Intl” Fan Art – 08/24/2019

Bấm để xem tiếng Việt

This slideshow requires JavaScript.

“Peng Guan Ying Intl” Fan Art – 08/24/2019

Did you know that one of Peng Guan Ying’s hobbies is reading books? In a previous interview, he mentioned that “reading lets you live elsewhere”. Each book brings us into a whole new world of our own.


Vietnamese Translation:

Hình thiết kế – 24/08/2019

Các bạn có biết diễn viên Bành Quán Anh có sở thích là đọc sách hay không? Trong một bài phỏng vấn trước đây, anh ấy từng nhắc qua rằng “đọc sách khiến bạn như được sống ở nơi khác”, mỗi quyển sách tựa như đưa chúng ta vào một thế giới riêng biệt.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s