“From Survivor to Healer” Behind-the-Scenes Video

Bấm để xem tiếng Việt


⚜  “From Survivor to Healer” Behind-the-Scenes Video

We are sharing with you one of our idol’s incredibly hilarious video, which is a behind-the-scenes clip from the drama “From Survivor to Healer“. I don’t know how you feel, but for myself, I chuckled and felt so sorry for that innocent, little friend… The question is: “If you are this little, furry friend, will you choose to be held and coddled by those dominating arms or would rather run to find peaceful happiness? Let’s take a minute to think… 😂😂😂


Vietnamese Translation:

❄  Hậu trường phim “Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh

Chúng mình lại muốn chia sẻ với các bạn một video hậu trường siêu hài siêu khó tả của anh trai chúng ta trong phim “Yêu Em, Người Chữa Lành Vết Thương Cho Anh“. Không biết các bạn cảm nhận sao, riêng mình đã cười không ra tiếng, cảm giác thật thương cho người bạn nhỏ vô tội kia… Câu hỏi là: nếu bạn là người bạn lông xù nhỏ này, bạn sẽ chọn nằm lại trong vòng tay bá đạo kia tiếp tục được “nâng niu” hay sẽ đồng dạng chọn lao đi tìm hạnh phúc bình yên? Một phút suy nghĩ bắt đầu… 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s