Peng Guan Ying – “Sky of Falling Stars” MV

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  Peng Guan Ying – “Sky of Falling Stars” MV

Wish upon a star, and an angel will never be far.
Your wish will come true.

Let’s watch this MV, and make a wish for your dreams to come true on this special day, Qixi Festival (Chinese Valentine’s Day).


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh – MV “Bầu Trời Sao Rơi”

Nguyện ước dưới ánh sao, thiên thần sẽ không còn cách xa,
Điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Hãy cùng xem video nhạc này, và ước nguyện biến giấc mơ thành sự thật trong ngày lễ Thất Tịch (Lễ Tình nhân Trung Quốc).

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s